our services

خدمات ما

شرکت فناوران انرژی سبز به واسطه ی تیم طراحی و فنی، بازرگانی و فروش خود خدماتی کامل در زمینه ی مشاوره و طراحی و نظارت، تامین تجهیزات و راه اندازی ارائه می دهد تا شرکت فناوران انرژی سبز به عنوان یک تیم حرفه ای تا انتهای پروژه در کنار مشتری خود می ماند. خدمات ما شامل:

  1. مشاوره به کارفرما و تیم طراحی و آرشیتکت ها جهت ارائه بهترین و اقتصادی ترین راه حل ها
  2. طراحی و نظارت جهت جلوگیری از برآورد نادرست و خطرات احتمالی
  3. تست و راه اندازی سیستم جهت استفاده صحیح و مطمئن
  4. ارائه خدمات پس از فروش جهت رضایت مندی بیشتر مشتری و مصرف کننده نهایی