نوشته‌ها

آسمانی پاک با استفاده از انرژی خورشیدی در خانه هوشمند

با توجه به این که ذخایر سوخت های فسیلی رو به اتمام است . و همچنین با توجه به فرایند تغییر آب و هوایی (Climate Changing) بسیاری از کشورهای دنیا تفاهم نامه ای را امضا کرده اند که در آن همه این کشورها باید از انرژی های تجدید پذیر مانند انرژی خورشیدی و…
آرامش خیال با سیستم‌های امنیتی Paradox در خانه هوشمند

آرامش خیال با سیستم‌های امنیتی Paradox در خانه هوشمند

چرا سیستم‌های امنیتی Paradox در خانه هوشمند ؟زمان زیادی نمی‌گذرد از وقتی که بسیاری از افراد نمیتوانستند هزینه یک سیستم امنیتی را تأمین کنند. آن روزها با سیستم‌های امنیتی Paradox و با هزینه‌ای بسیار پایین به سرآمده است. در خانه هوشمند فناوران…