جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

سرور مرکزی

تماس بگیرید

سرور مرکزی به عنوان مغز اصلی و ارتباطی سیستم وظیفه نظارت، کنترل و تنظیم تجهیزات هوشمند را در اختیار کاربر و اپراتور قرار میدهد. این تجهیز از طریق ارتباط بیسیم بر پایه پروتکل Zigbee بر محدوه ۱۰۰ متری دسترسی دارد.

زنبیل خرید