تجهیزات فیبر نوری

تماس بگیرید

 

تجهیزات فیبر نوری

تجهیزات فیبر نوری شبکه شامل انواع فیبرنوری، پچ کورد و پیگتیل فیبر نوری و تجهیزات جانبی دیگر در انواع tight buffer , Loose Tube و… در اندازه و ظرفیت های گوناگون هستند که با توجه به نیازهای فنی پروژه، انتخاب و نصب میشوند.

 

محصولات مرتبط

زنبیل خرید