هوشمند سازی پروژه مسکونی ویولت گاردن

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه ویولت گاردن

( واقع در سه راه یاسر )

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • تابلو برق