پروژه هوشمند سازی در میدان قدس پروژه مهندس قشلاقی

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس قشلاقی

          (واقع در میدان قدس)

  •   پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم ارتباط تصویری
  •   پیاده سازی سیستم اعلام حریق
  • پیاده سازی سیستم کلید و پریز