سیستم امنیتی کنترل تردد، پروژه کوروش

برج دوقلو کوروش

برج های دوقلو کوروش مجتمع مسکونی در اوین و درکه واقع شده است.  این شامل ۲ برج است که هرکدام ۱۸ طبقه دارد که ۱۳ طبقه آن مسکونی (مجموعاً ۱۳۴ واحد) و ۵ طبقه آن مشاعات است.

  طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه دوقلو کوروش

        (واقع در اوین)

  • پیاده سازی سیستم امنیتی و کنترل تردد