هوشمند سازی پروژه بام لند

طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه بام لند

   (واقع در منطقه 22 تهران دریاچه چیتگر)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر