اجرای سیستم هوشمند ویلا در لواسان، مهندس ختایی

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه مهندس ختایی

          (واقع در لواسان)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم پرده برقی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم امنیتی
  • سیستم درب باز کن تصویری
  • پیاده سازی تجهیزات شبکه