پروژه هوشمند سازی نورودیسک

کارخانه داروسازی نوو نوردیسک بزرگترین و معتبرترین کمپانی داروسازی کشور دانمارک، پیش از ایران، در کشورهای آمریکا، فرانسه، چین، روسیه، برزیل و ژاپن اقدام به ساخت کارخانه‌های مشابهی عمدتاً برای تولید انسولین نموده است و اینک با تمایل به حضور بیشتر در منطقه رو به توسعه و نیم میلیارد نفری خاورمیانه و محدوه‌ی پیرامونی آن، کشور ایران و شهرک «برکت» واقع در کردان را جهت ساخت کارخانه البته با عنوان «نوو نوردیسک پارس» انتخاب نموده است.

نوع سازه: فلزی

     طراحی و اجرای سیستم هوشمند پروژه نوو نوردیسک

  • پیاده سازی سیستم کنترل تردد
  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • تابلو برق
  • راه اندازی دیزل ژنراتور