پروژه هوشمندسازی واحد مسکونی برج سفید در چیتگر

طراحی و اجرای سیستم هوشمند طبقه 21 پروژه برج سفید 

(واقع در چیتگر)

  • پیاده سازی سیستم روشنایی هوشمند اشنایدر
  • پیاده سازی سیستم گرمایش و سرمایش هوشمند اشنایدر
  • تابلو برق