پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس

سیستم روشنایی هوشمند در خانه هوشمندپرنسس پالاس سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند پرنسس پالاس سیستم درب بازکن هوشمند پروژه هوشمند سازی پرنسس پالاس سیستم اعلام حریق جهت هوشمند سازی ساختمان پرنسس پالاس…
پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

کلید و پریز های هوشمند در ساختمان سناتور پالاس سیستم روشنایی هوشمند سناتور پالاس سیستم سرمایشی گرمایشی در پروژه هوشمند سازی سناتور پالاس سیستم درب بازکن هوشمند در ساختمان سناتور پالاس سیستم امنیتی در هوشند سازی ساختمان سناتور پالاس س…
پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده

کلید و پریز در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده سیستم روشنایی هوشمند در پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده سیستم درب بازکن هوشمند در خانه هوشمند مهندس تراب زاده سیستم امنیتی د…
پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان سیستم روشنایی هوشمند در سیستم هوشمند سازی ساختمان مهندس نظریان سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در پروژه ساختمان هوشمند مهندس نظریان سیستم درب بازکن هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس نظریان سیستم…
پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند رولکس تارو سیستم روشنایی هوشمند در ساختمان هوشمند Rolex Tower سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower…
پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی در دزاشیب سیستم روشنایی هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس قشلاقی سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس قشلاقی سیستم درب بازکن هوشمند در پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس قشلاقی …
پروژه خانه هوشمند مهندس حیدری ولنجک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه هوشمند اداری مهندس حیدری ولنجک

کلید و پریز در پروژه هومشند سازی ساختمان مهندس حیدری در ولنجک سیستم روشنایی هوشمند در خانه هوشمند مهندس حیدری ولنجک سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس حیدری ولنجک سیستم درب بازکن هوشمند در هوشمند سازی ساختمان مهندس ح…
پروژه هوشمند موزه ملی ایران خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه هوشمند موزه ملی ایران

کلید و پریز در پروژه هوشمند سازی موزه ملی ایران سیستم روشنایی هوشمند در هوشمند سازی موزه ملی ایران سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در هوشمند سازی اداری سیستم درب بازکن هوشمند در پروژه موزه ملی ایران  …
مرکز داده هوشمند خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

مدیریت هوشمند مرکز داده در هوشمند سازی ساختمان اداری زعیم الکترونیک تعریف رابط کاربری مخصوص متناسب به سفارش کارفرما سیستم اندازه گیر مصرف انرژی سیستم تهویه هوشمند سیستم امنیتی در پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک …
بام راد

بام راد

پروژه بام، راد آدرس: نیاوران، بعد از سه راه یاسر، خیابان راد فعالیت‌های انجام شده در پروژه: درب بازکن تصویری
خانه هوشمند و هوشمند سازی ساختمان فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

پروژه خانه هوشمند بام نیلوفر

پروژه بام، نیلوفر آدرس: دیباجی شمالی، خیابان یاسمن، کوچه کاشانک، خیابان نسرین غربی، پلاک 35 فعالیت‌های انجام شده در پروژه: سیستم روشنایی هوشمند سیستم درب بازکن هوشمند …
پروژه بام سیمین دخت

مهندس ترکاشوند

پروژه مهندس ترکاشوند، اقدسیه آدرس: نیاوران، پشت فرهنگسرا، خیابان خان سفید، بن بست خزایی، پلاک 5 فعالیت‌های انجام شده در پروژه: کلید و پریز سنتی سیستم هوشمند(روشنایی) سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) درب بازکن تصویری …
پروژه بام سیمین دخت

بام - اتوبنز

پروژه بام، اتوبنز آدرس: شریعتی، تقاطع گل نبی فعالیت‌های انجام شده در پروژه: اعلام حریق
پروژه بام سیمین دخت
پروژه بام سیمین دخت

بام - لند

پروژه هوشمند سازی ساختمان بام، لند آدرس: منطقه 21، دور دریاچه خلیج فارس(چیتگر) فعالیت‌های انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی) …