تفکیک انرژی مصرفی BTU تفکیک قبض مجتمع های آپارتمانی کنتور هوشمند خانه هوشمند فناوران انرژی سبز نماینده اشنایدر الکتریک

تفکیک انرژی مصرفی BTU و تفکیک قبض واحدهای مجتمع های آپارتمانی

شرح فنی سامانه تفکیک و مانیتورینگ مصرف انرژی واحدهای ساختمانی در آپارتمان ها و مجموعه های مسکونی و تجاری که سیستم گرمایش یا سرمایش مرکزی و یا انشعاب آب و گاز مشاع دارند، هزینه های آب، گاز و برق را به روش های مختلفی مانند تعداد نفرات و یا بر اساس مت…