مدیریت هوشمند مصرف انرژی BTU فناوران انرژی سبز نماینده رسمی اشنایدر الکتریک

راهکار تفکیک مصرف انرژی BTU درخانه هوشمند

راهکار تفکیک مصرف انرژی BTU درخانه هوشمند چیست؟ انرژی متر BTU با تفکیک انرژی مصرفی واحدهای ساختمانی در خانه هوشمند و به تبع آن جداسازی هزینه انرژی ساکنین ساختمان ها، امروزه به عنوان یکی از مهمترین پیش نیازهای سیستم های گرمایش و سرمایش مرکزی به شمار …
آرامش خیال با سیستم‌های امنیتی Paradox در خانه هوشمند

آرامش خیال با سیستم‌های امنیتی Paradox در خانه هوشمند

چرا سیستم‌های امنیتی Paradox در خانه هوشمند ؟زمان زیادی نمی‌گذرد از وقتی که بسیاری از افراد نمیتوانستند هزینه یک سیستم امنیتی را تأمین کنند. آن روزها با سیستم‌های امنیتی Paradox و با هزینه‌ای بسیار پایین به سرآمده است. در خانه هوشمند فناوران…