تصویر ترموسات خانه هوشمند اوس
فروش انواع سوئیچ یک و دو پل خانه هوشمند AVES
فروش انواع سوئیچ یک و دو پل خانه هوشمند AVES
فروش سنسور دود و حرارت اوس
فروش سنسور تشخیص حضور خانه هوشمند AVES
فروش انواع سنسور درب و پنجره خانه هوشمند AVES
فروش انواع سوئیچ یک و دو پل خانه هوشمند AVES
تصویر ترموسات خانه هوشمند اوس
فروش انواع سوئیچ یک و دو پل خانه هوشمند AVES
ماژول سنسور تشخیص حرکت هوشمند اشنایدر الکتریک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول فن کویل هوشمند اشنایدر الکتریک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول هوشمند Line Coupler متصل کننده خطوط KNX خانه هوشمند فناوران انرژی سبز
ماژول هوشمند رابط بین USB و KNX اشنایدر الکتریک خانه هوشمند فناوران انرژی سبز