میزان مصرف انرژی یک ساختمان چقدر است؟

20/02/18/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

تجهیزات بیمارستان هوشمند (راهکار ها قسمت سوم)

18/12/11/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

  راهکارها و مزایای هوشمندسازی بیمارستان (قسمت دوم)

18/11/13/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

راهکارهای هوشمند‌سازی بیمارستان (قسمت اول)

18/10/23/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

رستوران هوشمند جذابیت برای مشتری، راحتی برای کارکنان

18/10/16/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

لذت داشتن اتاق کودک هوشمند در خانه هوشمند!!!

18/10/09/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

کنترل روشنایی در خانه هوشمند برای صرفه جویی در مصرف انرژی

18/06/19/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

شهر هوشمند آینده زندگی بر روی کره خاکی

18/06/17/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

آبیاری باغچه در خانه هوشمند با خیال راحت به مسافرت بروید

18/06/10/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

کنترل هوشمند گرمایش و سرمایش با خانه هوشمند

18/06/07/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

آسمانی پاک با استفاده از انرژی خورشیدی در خانه هوشمند

18/06/05/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

ساختمان هوشمند چیست و چگونه می تواند باعث سود شما شود؟

18/06/03/توسط خانه هوشمند فناوران انرژی سبز