خدمات

خدمات مشاوره

 ما به عنوان یک مشاور در زمینه طراحی برق ساختمان فعالیت می‌کنیم و می‌توانیم به مشتریان خود در انتخاب بهترین راهکارهای برقی برای ساختمان‌های آن‌ها کمک کنیم. طراحی برق ساختمان شامل طراحی سیستم های برقی داخلی ساختمان، انتخاب و نصب تجهیزات الکتریکی و برقی، طراحی روشنایی، سیستم های اضطراری، سیستم های اتوماسیون و کنترل، نصب سیستم های انرژی تجدیدپذیر و مدیریت انرژی است.

برای ارائه مشاوره در زمینه طراحی برق ساختمان، می‌توانیم با مشتریان خود ملاقات کنیم یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی مانند تلفن، ایمیل، یا ویدئوکنفرانس ارتباط برقرار کنیم. با گوش دادن به نیازها و الزامات مشتریان،  می‌توانیم به آنها راهنمایی دهیم و طرحی را برای طراحی سیستم برق ساختمان ارائه دهیم.

مشاوره