نکاتی درباره ی ابزار دقیق

در بسیاری از پروسه های صنعتی که فعالیت های پیچیده در حال رخ دادن می باشد،برای کنترل این پروسه ها و سیستم های اندازه گیری نیازمند ابزار دقیق می باشیم. ابزارالات دقیق، تجهیزات و ابزارهایی هستند که متناسب با نیاز سیستم تحت کنترل انتخاب می شوند و کمیت موردنظر را اندازه گیری می کنند.

نتیجه خروجی این ابزارآلات دارای کمترین خطا می باشد. با رشد چشمگیر تکنولوژی و تولید ابزارآلات، به راحتی می توان فرایند هایی نظیر دما، فشار، سطح، سرعت و … را به صورت دقیق با صحت بالا اندازه گیری کرد. ابزار دقیق، پایه کنترل پروسه های صنعتی است.

در پروسه های صنعتی تعداد زیادی از متغیرها مانند دما، فلو، فشار، سطح مایع و … باید به صورت پیوسته اندازه گیری و کنترل شوند که وظیفه اندازی گیری این متغیرها بر عهده سنسورها قرار دارد. سیستم هاي کنترل و ابزار دقیق متناسب با کاربردشان، در طیف وسیعی از سیستم هاي بسیار پیچیده تا نسبتاً ساده قرارگرفته اند.

در هر سیستم کنترل و ابزار دقیق علاوه بر اجزاء اصلی کنترل (کامپیوتر، ریزپردازنده و غیره) سه یا چهار بخش موجود می باشد که این اجزاء عبارتند از سنسورها و یا مبدل ها، اجزاء اندازه گیري و آماده سازي سیگنال، وسایل کنترلی و محرك ها، نشانگر و ثبات.

سنسورها و یا مبدل ها:

معمولاً اولین قسمت سیستم کنترل خودکار، قسمت احساس کننده و یا سنسور میباشد که شرایط، حالات، یا متغیرهاي فرآیند را احساس کرده و متناسب با این شرایط سیگنال هاي خروجی متناسب با آنها را ایجاد مینماید. غالباً سیگنال خروجی این قسمت از نوع الکتریکی میباشد.

ابزار دقیق

ابزار دقیق

جزاء اندازه گیري و آماده سازي سیگنال:

اندازه گیري، مهم ترین قسمت سیستم هاي کنترل و ابزار دقیق می باشد. اندازه گیري فقط براي آگاهی از شرایط و یا کمیت متغیر انجام نمی گیرد، بلکه بیشتر اوقات، براي تعیین سیگنال خطا مقدار اندازه گیري شده با مقدار مطلوب مقایسه می شود.

وسایل کنترلی و محرك ها:

بین سنسور و عملگر، اجزاء کنترل مختلفی قرار دارند که هر کدام عمل معینی را در سیستم انجام میدهند. این وسایل معمولاً کلید، شیر، سیم پیچ مغناطیسی، رله ها، لامپ هاي الکترونی و عناصر کنترل نیمه هادي می باشند.

نشانگر و ثبات:

اصطلاح نشانگر و ثبات به وسایلی اطلاق می شود که سیگنال ها را ثبت و یا نشان داده و یا باعث انتقال سیگنالی بین اجزاء مختلف سیستم می شوند.

ابزار دقیق

تماس با ما

جهت استعلام قیمت و مشاوره رایگان با همکاران ما در ارتباط باشید

معرفی دوره knx
معرفی دوره knx
معرفی دوره آموزشی
ظرفیت قطع
تکنولوژی کلید
رله حفاظتی اشنایدر
فیوز مینیاتوری
پروتکل هوشمندسازی ساختمان
دستگاه های اندازه گیری انرژی