آلبا الهیه

آدرس: تهران - الهیه
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، درب بازکن تصویری

پروژه نوین کاوه

آدرس: تهران - فشم
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، درب بازکن تصویری

پروژه فشم

آدرس: تهران - فشم
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، درب بازکن تصویری

پروژه بام چوبینه

آدرس: جماران – خیابان حسنی کیا
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، درب بازکن تصویری

پروژه بام فرشته

آدرس: خیابان فرشته
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی)
پروژه بام فرشته

پروژه جناب آقای نظریان، زعفرانیه

آدرس: زعفرانیه، خیابان آسف
فعالیتهای انجام شده در پروژه: کلید و پریز سنتی، سیستم هوشمند(روشنایی)
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ،درب بازکن تصویری،اعلام حریق

پروژه جناب آقای نباتیان ، شهرک غرب

آدرس: شهرک غرب ، خیابان خوارزم
فعالیتهای انجام شده در پروژه: کلید و پریز سنتی، سیستم هوشمند(روشنایی)
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ،درب بازکن تصویری،اعلام حریق

پروژه مهندس نواب

آدرس پروژه: خیابان الف – ساختمان نواب
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند (روشنایی)
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی)
پروژه مهندس نواب

پروژه مهندس قشلاقی، دزاشیب

آدرس: میدان قدس، دزاشیب، خیابان کریمی
فعالیتهای انجام شده در پروژه: کلید و پریز سنتی ، سیستم هوشمند (روشنایی)
سیستم هوشمند (سرمایشی/گرمایشی)، درب بازکن تصویری

پروژه رولکس تاور

آدرس : نیاوران، خیابان مژده
فعالیتهای انجام شده در پروژه:کلید و پریز سنتی ، سیستم هوشمند (روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، درب بازکن تصویری

پروژه پرنسس پالاس

آدرس: زعفرانیه، خیابان فلاحی
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند (روشنایی) ، اعلام حریق
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، درب بازکن تصویری

پروژه مهندس طالبی، سناتور پالاس

آدرس: زعفرانیه، خ فالحی
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند (روشنایی)
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ،درب بازکن تصویری، اعلام حریق

پروژه بام، نیلوفر

آدرس: دیباجی شمالی، خیابان یاسمن
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی)
درب بازکن تصویری ، اعلام حریق

پروژه بام، راد

آدرس: نیاوران، بعد از سه راه یاسر
فعالیتهای انجام شده در پروژه: درب بازکن تصویری

پروژه بام، اتوبنز

آدرس: شریعتی، تقاطع گل نبی
فعالیتهای انجام شده در پروژه: اعالم حریق

پروژه مهندس توکلیان، ساختمان مرجان

آدرس: نیاوران، سهراه یاسر
فعالیتهای انجام شده در پروژه:سیستم هوشمند (روشنایی) ، درب بازکن تصویری
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی)

پروژه ویولت گاردن

آدرس: نیاوران، خیابان مرجان،
فعالیتهای انجام شده در پروژه: سیستم هوشمند(روشنایی)
درب بازکن تصویری، کلید پریز های سنتی

پروژه مهندس نباتیان

آدرس: سعادت آباد، خیابان سرو غربی
فعالیتهای انجام شده در پروژه: کلید و پریز سنتی

پروژه مهندس رضایی، موزه دوران اسلامی

آدرس: میدان امام خمینی، نبش خیابان ۳۰تیر
فعالیتهای انجام شده در پروژه:سیستم هوشمند (روشنایی) ، سیستم هوشمند(امنیتی)
سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی) ، سیستم هوشمند(کنترل تردد)، اعالم حریق

پروژه بام سیمین دخت

آدرس: بلوار لواسانی، نرسیده به چهارراه فرمانیه
سیستم هوشمند(روشنایی)،درب بازکن تصویری ،اعلام حریق
تجهیزات شبکه، مرکز داده

پروژه ایرانیان اطلس

آدرس: میدان نوبنیاد، خیابان پاسداران
سیستم هوشمند(روشنایی)،سیستم هوشمند(سرمایشی/گرمایشی)
تجهیزات شبکه، مرکز داده