دوربین پشت درب واحد VDEDC_SS

  • دوربین دید در شب
  • ضد آب و قابل استفاده در مناطق مرطوب و منطبق با استاندارد IP54
  • انتقال دوجهته صدا در و ارسال تصویر در یک جهت
  • قابلیت کار در دماهای ۱۰C تا ۶۰C و رطوبت ۹۰%
  • دوربین پشت درب واحد VDEDC_SS

محصولات مرتبط