خدمات

تعمیر و نگهداری

یکی از کارهای ما در زمینه تعمیر نگهداری آماده کردن دفترچه راهنمایی تابلو برق و استفاده از ادوات هوشمند می باشد. همچنین حداکثر 48 ساعت پس از اعلام خرابی سیستم کارشناسان فنی این شرکت از پروژه بازدید نموده و رفع ایراد کامل سیستم را بر عهده دارند.

تعمیر ونگهداری