تجهیزات بیمارستان هوشمند (راهکار ها قسمت سوم)

در این مقاله سعی شده به تجهیزات بیمارستان هوشمند بپردازیم ، یکی از مهم ترین راهکارهای کامل هوشمندسازی بیمارستان شامل امنیت بیمارستان است، امنيت بيمارستان يك چالش منحصر به فرد معماري بناي آن مي باشد يك مركز درماني معمول متشكل از افراد متفاوتي نظير كارمندان˓ ،بيماران˓، ملاقات كنندگان و … مي باشد.

همچنين يك مركز درماني متشكل از مجموعه ساختمانهائي نظير داروخانه ها و ورودي هاي متعدد و … كه نياز به نظارت پيرامون ساختمان بيمارستان است , مي باشد. تمامي اين مسائل در طراحي سيستم مديريت امنيت موثر هستند.

تجهیزات بیمارستان هوشمند

سيستم مديريت امنيت متصل به زير ساخت شبكه هوشمند ,بايد به ايجاد محيطي امن براي بهره وري كارمندان و رضايت و بهبود بيماران ˓ كمك نمايد. المان هايي نظير سيستم مديريت اموال و سيستم هاي حفاظتي, زير مجموعه سيستم مديريت امنيت ساختمان هستند.

تجهیزات بیمارستان هوشمند و زير ساخت هاي هوشمند سازی ساختمان بايد يك بستر جديدي براي تكنولوژي هاي مربوط به سيستم امنيتي فراهم كرده كه احتياج به پيكر بندي بزرگي نداشته باشند. سيستم هاي امنيتي كه در تعامل با بيماران و كارمندان و ساير افراد است بايد موارد زير را شامل گردد :

سيستم كنترل دسترسي بیمارستان هوشمند

ساختمانهاي بيمارستاني هوشمند از نظر معماري پيچيده بوده كه شامل فضاهاي مختلف هستندبه همین دلیل تجهیزات بیمارستان هوشمند مورد نیاز متفاوت می باشد و كنترل و دسترسي به اين مكانها وابسته به فعاليت هاي موجود در ساختمان هاي مختلف است .

برخي فضا های یک بیمارستان هوشمند نيازمند دسترس پذيري بالا و كنترل كمتر براي ملاقات كنندگان و بيماران بوده و برخي ديگر نيازمند امنيت بالا با كنترل شديد نفوذ افراد مي باشد. سيستم هاي كنترل دسترسي به ساختمان های هوشمند بايد در درجه اول موارد زير راكنترل نمايند:

  • كارت خوان هاي دسترسي كارمندان بيمارستاني
  • ويدئو ها و صداها و دکمه هاي زده شده توسط بيماران و ملاقات كنندگان و كارمندان غير مجاز

تجهیزات بیمارستان هوشمند

زير مجموعه هاي متصل به زير ساخت شبكه هوشمند بيمارستان در این تصویر نمايش داده شده است.

سيستم نظارت تصويري ديجيتالي در بیمارستان هوشمند

یکی دیگر از تجهیزات بیمارستان هوشمند ، سيستم نظارت تصويري جهت نظارت اماكن بيمارستان نظير داروخانه و بخش نوزادان و پاركينگ را فراهم مي كند. در مواقعي كه آلارم سيستم نفوذ غير مجاز افراد و يا آلارم ساير سيستم هاي نظارتي اضطراري فعال گردد, اين امكان وجود خواهد داشت كه قبل و بعد آلارم, تصاوير موجود را ضبط كرده كه به يافتن منشا آلارم كمك خواهد كرد. اين سيستم بايد طبق قوانين حفظ حريم خصوصي و مطابق با استاندارد , CEIEN50132نصب و راه اندازي گردد.

سيستم تردد غير مجاز افراد در بیمارستان هوشمند

سيستم نفوذ غير مجاز افراد, در زمان شناسايي موارد خاص در محيط هايي كه احتياج به امنيت بالاتري دارند از دیگر تجهیزات بیمارستان هوشمند می باشد که  آلارم هايي انتشار مي كند. آلارم ها از داخل اتاق كنترل بيمارستان نظارت شده و مي تواند به سيستم هاي نظارت از راه دور نيز منتقل گردد. نصب سيستم هاي نفوذ غير مجاز بايد طبق استانداردهاي EN 50136,IEC EN50131 ,CEI79-2صورت پذيرد.

بیمارستان هوشمند و  سيستم مديريت اموال

اين سيستم جدا از فركانس هاي راديوئي براي تشخيص محل تجهيز مهم مورد نظر استفاده مي كنند . رنج وسيعي از امواج بي سيم با توجه به ماهيت تجهيز رديابي شده مي تواند در اين سيستم مورد استفاده قرار گيرد.

توسط اين سيتم خروج اموال از بيمارستان توسط افراد ناشناس حفاظت مي گردد. يكپارچه سازي اين سيستم با ساير سيستم هاي متصل به زير ساخت شبكه هوشمند نظير سيستم نظارت تصويري ˓ موجب مي گردد نظارت تصويري هم در كنار سيستم ˓ RFIDحفاظت اموال را تامين نمايد.

هوشمند سازی بیمارستان با تجهیزات هوشمند

حمله به كاركنان (staff assault)

در بيمارستان هاي مدرن, فراهم كردن سيستم هايي براي تامين حفاظت كارمندان از حملات ناشي از بيماران و ملاقات كنندگان ,بسيار ضروري است. اين سيستم بصورت بيسيم فعاليت مي كند و شامل يك دستگاه سيار است كه توسط پرسنل حمل مي شود.اين سيستم مي تواند از طريق سيستم نظارت تصويري و ساير سيستم ها به زير ساخت شبكه هوشمند متصل شده و يكپارچه گردد؛ كه موجب حفظ سطح بالاي اطمينان كارمندان از امنيت خود, مي گردد.

بیمارستان هوشمند و برچسب زني نوزادان

بيماران آسيب پذير مانند نوزادان و افراد مسن بايد از خطرهائي مانند ربوده شدن و يا گم شدن توسط سيستم هاي برچسب زني ˓حفاظت شوند. برچسب هاي ضد Tamper بيماران امن بوده و مي توان آن ها را از تجهيزات بيسيم تعبيه شده در خروجي مناطق امن نظارت كرد.

حركت برچسب روي سيستم نظارت محل آلارمي در سيستم پايگاه محلي انتشار مي نمايد˓ كه محل برچسب را نمايش مي دهد.اتصال اين سيستم به زير ساخت شبكه هوشمند در تشخيص محل آلارم كمك مي نمايد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد ساختمان هوشمند و خانه هوشمند به بخش مقالات خانه هوشمند شرکت فناوران انرژی سبز مراجعه نمایید.

در صورت لزوم سوال،انتقاد و پیشنهادی د اشتید با تماس بگیرید.