خدمات

برگزاری دوره آموزشی

مفتخریم که می توانیم دوره های آموزشی خانه هوشمند بر پایه پروتکل knx برگزار کنیم. این دوره شامل 18 ساعت می باشد که دو بخش تئوری و عملی را پوشش می دهد.

دراین دوره علاقمندان با مفاهیم تئوریک و شناخت پروتکل و نرم افزار و مفاهیم کاربردی اتوماسیون در ساختمان آشنا می شوند. افراد با استفاده از تجهیزات هوشمند که دراختیار آنان قرارداده می شود دوره های عملی را می گذرانند.

این دوره برای ورود به دنیا مدیریت هوشمند ساختمان است و افراد با گذراندن دوره های عملی و کسب تجارب به یک کارشناس تخصصی در زمینه اتوماسیون تبدیل می شوند.

آموزش