نوشته‌ها

پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده

کلید و پریز در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم روشنایی هوشمند در پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم درب بازکن هوشمند در خانه هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم امنیتی در هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده

سیستم اعلام حریق در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

مدیریت هوشمند مرکز داده در هوشمند سازی ساختمان اداری زعیم الکترونیک

تعریف رابط کاربری مخصوص متناسب به سفارش کارفرما

سیستم اندازه گیر مصرف انرژی

سیستم تهویه هوشمند

سیستم امنیتی در پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

سیستم مانیتورینگ UPS پروژه مرکز داده هوشمند

سیستم هوشمند هشدار و گزارش گیری از کارکرد سیستم

کنترل و مانیتورینگ سیستم اعلام حریق