پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

سیستم اعلام حریق

پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

سیستم امنیتی 

سیستم اعلام حریق

پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

سیستم امنیتی 

سیستم اعلام حریق

پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

سیستم امنیتی 

سیستم اعلام حریق

پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

سیستم دوربین امنیتی CCTV

پروژه هوشمند اداری مهندس حیدری ولنجک

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

پروژه هوشمند موزه ملی ایران

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

 

پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

مدیریت هوشمند مرکز داده 

تعریف رابط کاربری مخصوص متناسب به سفارش کارفرما

سیستم اندازه گیر مصرف انرژی

سیستم تهویه هوشمند

سیستم امنیتی

سیستم مانیتورینگ UPS

سیستم هوشمند هشدار و گزارش گیری از کارکرد سیستم

کنترل و مانیتورینگ سیستم اعلام حریق

 

بام راد

پروژه بام، راد

آدرس: نیاوران، بعد از سه راه یاسر، خیابان راد

فعالیت‌های انجام شده در پروژه:

  • درب بازکن تصویری