پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس

سیستم روشنایی هوشمند در خانه هوشمندپرنسس پالاس

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند پرنسس پالاس

سیستم درب بازکن هوشمند پروژه هوشمند سازی پرنسس پالاس

سیستم اعلام حریق جهت هوشمند سازی ساختمان پرنسس پالاس

پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

کلید و پریز های هوشمند در ساختمان سناتور پالاس

سیستم روشنایی هوشمند سناتور پالاس

سیستم سرمایشی گرمایشی در پروژه هوشمند سازی سناتور پالاس

سیستم درب بازکن هوشمند در ساختمان سناتور پالاس

سیستم امنیتی در هوشند سازی ساختمان سناتور پالاس

سیستم اعلام حریق در پروژه هوشمند سازی سناتور پالاس

پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده

کلید و پریز در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم روشنایی هوشمند در پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم درب بازکن هوشمند در خانه هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم امنیتی در هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده

سیستم اعلام حریق در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

سیستم روشنایی هوشمند در سیستم هوشمند سازی ساختمان مهندس نظریان

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در پروژه ساختمان هوشمند مهندس نظریان

سیستم درب بازکن هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس نظریان

سیستم امنیتی هوشمند سازی ساختمان مهندس نظریان

سیستم اعلام حریق در پروژه ساختمان هوشمند مهندس نظریان

پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower

کلید و پریز در پروژه هوشمند سازی ساختمان رولکس تاور Rolex Tower

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

سیستم دوربین امنیتی CCTV

پروژه هوشمند اداری مهندس حیدری ولنجک

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

پروژه هوشمند موزه ملی ایران

کلید و پریز

سیستم روشنایی هوشمند

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند

سیستم درب بازکن هوشمند

 

پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

مدیریت هوشمند مرکز داده 

تعریف رابط کاربری مخصوص متناسب به سفارش کارفرما

سیستم اندازه گیر مصرف انرژی

سیستم تهویه هوشمند

سیستم امنیتی

سیستم مانیتورینگ UPS

سیستم هوشمند هشدار و گزارش گیری از کارکرد سیستم

کنترل و مانیتورینگ سیستم اعلام حریق

 

بام راد

پروژه بام، راد

آدرس: نیاوران، بعد از سه راه یاسر، خیابان راد

فعالیت‌های انجام شده در پروژه:

  • درب بازکن تصویری