پروژه خانه هوشمند پرنسس پالاس

سیستم روشنایی هوشمند در خانه هوشمندپرنسس پالاس

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند پرنسس پالاس

سیستم درب بازکن هوشمند پروژه هوشمند سازی پرنسس پالاس

سیستم اعلام حریق جهت هوشمند سازی ساختمان پرنسس پالاس

پروژه خانه هوشمند سناتور پالاس

کلید و پریز های هوشمند در ساختمان سناتور پالاس

سیستم روشنایی هوشمند سناتور پالاس

سیستم سرمایشی گرمایشی در پروژه هوشمند سازی سناتور پالاس

سیستم درب بازکن هوشمند در ساختمان سناتور پالاس

سیستم امنیتی در هوشند سازی ساختمان سناتور پالاس

سیستم اعلام حریق در پروژه هوشمند سازی سناتور پالاس

پروژه خانه هوشمند مهندس تراب زاده

کلید و پریز در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم روشنایی هوشمند در پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم درب بازکن هوشمند در خانه هوشمند مهندس تراب زاده

سیستم امنیتی در هوشمند سازی ساختمان مهندس تراب زاده

سیستم اعلام حریق در ساختمان هوشمند مهندس تراب زاده

پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند مهندس نظریان

سیستم روشنایی هوشمند در سیستم هوشمند سازی ساختمان مهندس نظریان

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در پروژه ساختمان هوشمند مهندس نظریان

سیستم درب بازکن هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس نظریان

سیستم امنیتی هوشمند سازی ساختمان مهندس نظریان

سیستم اعلام حریق در پروژه ساختمان هوشمند مهندس نظریان

پروژه خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند رولکس تارو

سیستم روشنایی هوشمند در ساختمان هوشمند Rolex Tower

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در خانه هوشمند رولکس تاور Rolex Tower

پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی دزاشیب

کلید و پریز در پروژه خانه هوشمند مهندس قشلاقی در دزاشیب

سیستم روشنایی هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس قشلاقی

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس قشلاقی

سیستم درب بازکن هوشمند در پروژه هوشمند سازی ساختمان مهندس قشلاقی

سیستم دوربین امنیتی CCTV در هوشمندسازی ساختمان مهندس قشلاقی

پروژه هوشمند اداری مهندس حیدری ولنجک

کلید و پریز در پروژه هومشند سازی ساختمان مهندس حیدری در ولنجک

سیستم روشنایی هوشمند در خانه هوشمند مهندس حیدری ولنجک

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در ساختمان هوشمند مهندس حیدری ولنجک

سیستم درب بازکن هوشمند در هوشمند سازی ساختمان مهندس حیدری ولنجک

پروژه هوشمند موزه ملی ایران

کلید و پریز در پروژه هوشمند سازی موزه ملی ایران

سیستم روشنایی هوشمند در هوشمند سازی موزه ملی ایران

سیستم سرمایشی گرمایشی هوشمند در هوشمند سازی اداری

سیستم درب بازکن هوشمند در پروژه موزه ملی ایران

 

پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

مدیریت هوشمند مرکز داده در هوشمند سازی ساختمان اداری زعیم الکترونیک

تعریف رابط کاربری مخصوص متناسب به سفارش کارفرما

سیستم اندازه گیر مصرف انرژی

سیستم تهویه هوشمند

سیستم امنیتی در پروژه مرکز داده هوشمند ساختمان اداری زعیم الکترونیک

سیستم مانیتورینگ UPS پروژه مرکز داده هوشمند

سیستم هوشمند هشدار و گزارش گیری از کارکرد سیستم

کنترل و مانیتورینگ سیستم اعلام حریق

 

بام راد

پروژه بام، راد

آدرس: نیاوران، بعد از سه راه یاسر، خیابان راد

فعالیت‌های انجام شده در پروژه:

  • درب بازکن تصویری