ماژول سنسور تشخیص حرکت هوشمند اشنایدر الکتریک

ماژول فن کویل خانه هوشمند

ماژول هوشمند Line Coupler متصل کننده خطوط KNX

ماژول هوشمند رابط بین USB و KNX اشنایدر الکتریک

ماژول هوشمند کنترل روشنایی Zigbee

ماژول هوشمند دیمر روشنایی Zigbee

ماژول هوشمند کنترل پریز برق Zigbee

ماژول هوشمند مگنت درب و پنجره Zigbee

ماژول ترکیبی سنسور دود و حرارت Zigbee

ماژول سنسور حرکتی هوشمند Zigbee