کی پد K636

  • نمایش وضعیت ۱۰ زون توسط چراغ های LED
  • نشانگرهای LED وضعیت دستگاه (مسلح ، غیر مسلح ، خواب و مقیم)
  • دارای یک زون ورودی

محصولات مرتبط