کی پد K10V

  • دارای یک زون ورودی
  • نمایش وضعیت ۱۰ ازون توسط چراغ های LED
  • نشانگرهایLED وضعیت دستگاه (مسلح ، غیر مسلح ، خواب و مقیم) به صورت جداگانه برای هر پارتیش

محصولات مرتبط