سیستم های کنترل تردد (Access Control)

از طريق دستگاه اکسس کنترل )کنترل تردد( می توان ورود و خروج افراد را کنترل نمود به اين منظور که افراد خاصی اجازه ورود و خروج به مکان مورد نظر را دارا می باشند. اين سيستم ها دارای استاندارد های بين اللملی می باشند . از ديگر امکانات اين دستگاه می توان به موارد ذيل اشاره نمود:

  • قابليت دسترسی کاربرهای تعريف شده به محل و يا مکان موردنظر
  • قابليت گزارش گيری از دستگاه جهت کنترل ورود و خروج افراد
  • قابليت تعريف کاربر از طريق نرم افزار
  • قابليت تعريف محدوديت تردد بعضی از کاربرها از مکان های خاص
  • قابليت محدود کردن کاربرها در يک بازه زمانی يا روزانه و يا هر دو
  • قابليت باز و بسته نمودن درب ها به صورت online

کنترل ساختمان با تکنولوژی های نوین

امروزه همه به دنبال آسایش و راحتی بیشتر در خانه و محل کار خود هستند. کنترل هوشمند سیستم‌‌های امنیتی و حفاظتی برای ساکنین حسی دلپذیر از ایمنی و امنیت را در تمام ساعات شبانه‌روز به ارمغان می‌آورد.