ماژول هوشمند Line Coupler متصل کننده خطوط KNX

از ماژول هوشمند Line Coupler می‌توان بعنوان کوپلر line/backbone و یا تکرار کننده داده‌های شبکه KNX استفاده کرد. وقتی بعنوان کوپلر خط استفاده می‌شود، یک خط را به خط اصلی متصل می‌کند؛ وقتی بعنوان کوپلر backbone استفاده می‌شود، یک خط اصلی را به یک خط backbone متصل می‌کند. در عین حال می‌توان پکت‌ها را فیلتر نموده تا فقط پکت‌های مورد نیاز خطوط دیگر منتقل شود که بدین صورت می‌توان از ترافیک شبکه را کاهش داد. ماژول هوشمند Line Coupler علاوه بر اتصال داده‌ای بین سطوح مختلف شبکه، خطوط را از یکدیگر ایزوله می‌کند تا مانع انتشار نویز در شبکه گردد.

دریافتاطلاعات بیش تر از اشنایدر الکتریک

قابلیت ها

  • قابلیت جداسازی منابع تغذیه هر لاین در سیستم KNX
  • قابلیت اعمال فیلترهایی روی تلگرام های ارسال شده در شبکه بین دو لاین جهت افزایش سرعت
  • ماژول هوشمند Line Coupler متصل کننده خطوط KNX خانه هوشمند فناوران انرژی سبز

محصولات مرتبط